نمایش یک نتیجه

مینی چیلر ریم ایران RheemIran

  • دارای 4 مدل متنوع
  • از ظرفیت ۳ تن تبرید الی ۱۰ تن
  • یک مدار و دو مدار
  • متناسب با شرایط اقلیم و کلیه موارد تاثیر گذار