نمایش یک نتیجه

چیلر تراکمی ریم ایران

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
  • طراحی و ساخت در 3 تایپ مختلف
  • متناسب با شرایط محیطی پارامترهای جغرافیایی، محدودیتهای بهره برداری
  • مطابق با استاندارد ASME, TEMA
  • محاسبات عددی منطبق بر پارامترهای طراحی کویل